A n t a u p a r o l o

Chu vi scias, ke ekzistas puklika artekspozicio en nia urbokvartalo Neu-Allermöhe? Eniru kaj rigardu la diversajn skulptajhojn inter la stratoj Ebner-Eschenbach-Weg kaj Fanny-Lewald-Ring senkoste! Vi trovos ghentilaspektajn knabinetojn, fortajn virbovojn kaj kurioze faritajn figurojn, kaj se vi atente ekzamenos la artoverkojn el diversaj direktoj vi chiam ree eltrovos novajn mirindajn detalojn!

 
V o r w o r t

Wussten Sie, dass es in unserem Stadtteil
Neu-Allermöhe eine öffentliche Kunstausstellung gibt? Treten Sie ein und betrachten Sie die verschiedenen Skulpturen zwischen Ebner-Eschenbach-Weg und Fanny-Lewald-Ring ohne Eintritt ! Sie werden freundlich dreinschauende Mädchen, kräftige Bullen und seltsam geformte Figuren finden und entdecken bei aufmerksamer Betrachtung neue, bewundernswerte Einzelheiten!