Esperanto-eldonejoj

En la vikipedio estas listo de Esperanto-eldonejoj. Tiuj eldonantoj, kiuj deziras fari specialan oferton pri kunfarado, anonciĝu ĉe Frank Merla. Li volonte faros anonceton por tio tie ĉi. Ne maltrafu la anonceton pri samizdato.Kelkaj ekzemploj de eldonejoj: Libroservo Mondial · Eldonejo Impeto · Eldonejo Espero · Eldonejo Mistera Sturno · Eldonejo Stano Marček · Eldonejo Allsprachendienst · […]

Esperanto-Plaĝo, Hispanio, Aprilo kaj Majo 2019

Renato: Dennis Keefe serĉas du lernantojn komencantajn au ŝajn-komencantajn el lando de kontinenta Eŭropo por la kurso klarigita ĉi-sube. Temas pri du-monata kurso en Hispanujo por tri azianoj, jam enskribiĝintaj, kaj tri eŭropanoj. Kiu povas kaj kuraĝas? Datoj: de la unua de Aprilo ĝis la 31a de Majo 2019. Loko: Cullera, Hispanio. Apud Valencio, sur […]

Esperanto-Karavano 2019

Rusiaj, mongolaj kaj ĉinaj geesperantistoj invitas vin partopreni la E-Karavanon 2019.Nova projekto antaŭvidas ĝian starton en Lahti, Finnlando, post la UK-104 (20.07.–27.07.2019), trajne tra Rusio, Mongolio kaj Ĉinio. Tio estos iom nova sperto, ĉar ĉiuj antaŭaj EK-oj kondukis al la UK-oj. Laŭitinere oni haltos en certaj urboj/lokoj por konatiĝi kun iliaj vidindaĵoj kaj renkontiĝi kun […]

PRINTEMPaS: intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2019

Saluton,La aliĝoj por nia intensiva E-staĝo PRINTEMPaS komenciĝis en gresillon.org/printempo. Ni revidos la talentajn instruistojn Pŝemek, Christophe kaj Marion. Krome, la vetero estos certe agrabla ĉar la staĝo okazos aprilfine ĝis majkomence!Mi sendis leteron (poŝtan) al la E-instruistoj en Francujo (kies adreson mi havas!) proponante aĉetokuponon de 30€ en nia “libro-servo” (gresillon.org/libroservo) kontraŭ aliĝo de […]

Prelegoj de Sabine Fiedler ĉe ESPERANTO HAMBURG e.V.

Ĵaŭdo 14.03.2019 Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler: Esperanto – novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumoLa prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en […]

IIK

La Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto (IIK) okazos dum UK en rande de Lahti.IIK atendas infanojn kaj junulojn de ĉiu aĝo. Vidu retejon: bertosch.free.fr/iik2019 kaj fotojn de la IIK-ejo: bertosch.free.fr/iik2019/fotoj Ni serĉas pli da IIK-kungvidantoj, ekzemple junan skolton, sport-instruiston, savnaĝiston, iun kiu konas multajn grup-ludojn interne kaj ekstere. Tro junan infanon akompanas gepatro. Gepatroj povas dormi en la IIKejo […]