Esperanto-eldonejoj

En la vikipedio estas listo de Esperanto-eldonejoj. Tiuj eldonantoj, kiuj deziras fari specialan oferton pri kunfarado, anonciĝu ĉe Frank Merla. Li volonte faros anonceton por tio tie ĉi. Ne maltrafu la anonceton pri samizdato.Kelkaj ekzemploj de eldonejoj: Libroservo Mondial · Eldonejo Impeto · Eldonejo Espero · Eldonejo Mistera Sturno · Eldonejo Stano Marček · Eldonejo Allsprachendienst · […]

Esperanto-Karavano 2019

Rusiaj, mongolaj kaj ĉinaj geesperantistoj invitas vin partopreni la E-Karavanon 2019.Nova projekto antaŭvidas ĝian starton en Lahti, Finnlando, post la UK-104 (20.07.–27.07.2019), trajne tra Rusio, Mongolio kaj Ĉinio. Tio estos iom nova sperto, ĉar ĉiuj antaŭaj EK-oj kondukis al la UK-oj. Laŭitinere oni haltos en certaj urboj/lokoj por konatiĝi kun iliaj vidindaĵoj kaj renkontiĝi kun […]

PRINTEMPaS: intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2019

Saluton,La aliĝoj por nia intensiva E-staĝo PRINTEMPaS komenciĝis en gresillon.org/printempo. Ni revidos la talentajn instruistojn Pŝemek, Christophe kaj Marion. Krome, la vetero estos certe agrabla ĉar la staĝo okazos aprilfine ĝis majkomence!Mi sendis leteron (poŝtan) al la E-instruistoj en Francujo (kies adreson mi havas!) proponante aĉetokuponon de 30€ en nia “libro-servo” (gresillon.org/libroservo) kontraŭ aliĝo de […]

IIK

La Internacia Infana-adoleskanta Kongreseto (IIK) okazos dum UK en rande de Lahti.IIK atendas infanojn kaj junulojn de ĉiu aĝo. Vidu retejon: bertosch.free.fr/iik2019 kaj fotojn de la IIK-ejo: bertosch.free.fr/iik2019/fotoj Ni serĉas pli da IIK-kungvidantoj, ekzemple junan skolton, sport-instruiston, savnaĝiston, iun kiu konas multajn grup-ludojn interne kaj ekstere. Tro junan infanon akompanas gepatro. Gepatroj povas dormi en la IIKejo […]

Esperanto-Numismatika Asocio

Pro la ĝis tiam kompleta manko de tia projekto, estis fondita en 2013 la probable ununura fakgrupo “Esperanto-Numismatika Asocio” (ENA) kun revuo “Esperanta Numismatiko” en la historio de Esperanto. Bert Boon (eo.wikipedia.org/wiki/Bert_Boon) estas la kontaktpersono de interesitoj Vi trovos nin ankaŭ en la Jarlibro de UEA 2018 sur p. 66. Se vi deziras pliajn informojn, […]