Komun.org

Komun.org estas kunlaborema teamo de scipovaj homoj pri malsamaj teknikaj areoj: sekureco, reto, bloko-ĉeno (angle blockchain), grafika dezajno kaj video-eldonado, reteja dezajno, ap-kreado, ktp… por servi la komunan bonon.

Deziras korespondi

Renato plusendis jenan deziron de Bienfait Machumu:“Kara nova amiko Renato, saluton. Mi estas Bienfait Machumu Bin Reĝo kaj estas lernanto de Joel Muhire en klubo Rondo Esperantista de Kiwanja (REK), kaj mi estas 25jara. Mi eklernis Esperanton antaŭ ok monatoj. Mi bezonas korespondi kun amikoj el la tuta mondo. Mi loĝas en Rutshuru, DR Kongo. […]

Kvara Speciala Ekskurso 2020 en Nepalo

26-a de Februaro ĝis 8-a de Marto 2020 La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 12-tagan specialan ekskurson ekde la 26a de februaro ĝis la 8a de marto 2020. Ĉiuj scias ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon, ĉiun duan jaron (ĉi-jare ni sukcese okazigis la 12an). La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne […]

Deziras korespondi

“Saluton amiko Renato. Mi estas Jolie kaj mi estas lernanto de Esperanto. Mia instruisto estas Joel Muhire. Mi komencis lerni Esperanton en Junio, do mi estas ankoraŭ lernanto, mi lernas la dektrian lecionon. Mi deziras korespondi kun aliaj esperantistoj de la mondo. Mi estas de 2005 kaj mi loĝas en Rutshuru en RDC. Via malgranda […]

Kolektado de lerniloj por orfoj

Sabaton, la 29-an de Septembro 2018, la NRO “Infanoj Ĉirkaϋ Afriko!” disdonis, proprakoste, al la georfoj de la orfeja centro “La Providence de Lokossa” lernejajn materialojn konsistintajn el kajeroj, skribiloj, krajonoj, notpaperoj kaj libroj, ktp. (vidu artikolon pri la disdonado en Esperanto-Info n-r0 135, Janvier-février, paĝo 2. (www.esperantoinfo.info)La disdonado okazis kadre de la lernjaro 2018-2019.Por […]