MLA serĉas tradukemulojn

Multlingva Akcelilo

Multlingva Akcelilo (MLA) estas kompleta instrumaterialo por enkonduka lernobjekto kiu celas esence plirapidigi lernadon de fremdlingvoj en lernejoj. MLA kiel enkonduko por fremdlingvoj estas aplikita Esperanton por infanoj 8-jaraj kiu servas al infanoj kompreni esencajn elementojn de strukturo de lingvoj ĝenerale. Kaj ne malpli grave, la projekto ebligas ke ĝin povas apliki (instrui) kiu ajn instruisto de fremdlingvoj en lernejoj, ne scianta Esperanton. Sufiĉas instrukcioj, kiujn li trovas en la paĝaro en sia lingvo.

La projekton oni nun povas apliki en jenaj lingvoj: la angla, la germana, la kroata, slovena, slovaka, bulgara kaj rusa. Ĝi ekzistas ankaŭ en Esperanto. Preskaŭ pretaj (praktike uzeblaj) estas jam ankaŭ la versioj de la franca, hispana kaj portugala.

Por ĉiuj aliaj lingvoj, interesitoj, kiuj pretas la instrukciojn kaj gramatikaĵojn traduki al siaj lingvoj, sufiĉas skribi al ni, kiuj okupiĝis kaj ankoraŭ plu okupiĝos pri ĝi. Vi ricevos aliron al projekta tradukilo kaj povos adapti ĝin al nova lingvo.

Fonto: Eŭropa Bulteno, marto 2020.

https://lernu.net/eo/instruado

https://www.europo.eu/documentloader.php?id=512&filename=eb-200-2020-02.pdf

lernolibrojn donaci

Universala Esperanto-Asocio – Landa Agado – Afrika Komisiono 
En la kadro de la laboroj de UEA por helpi la Esperanto-movadon en Afriko, ni petas la esperantistojn unuopajn kaj iliajn lokajn klubojn kaj landajn asociojn, kiuj povas, sendi lernolibrojn en la angla kaj legolibrojn por komencantoj  al la Esperanto-grupo en Bungoma, Kenjo: Adreso: PO.BOX 236, CHWELE, 50202 BUNGOMA, KENYA.
Retadreso: wilyjuma{ĉe}gmail.com
Se vi sendas, bonvolu scigi al UEA, jerrybs21{ĉe}gmail.com, por ke la laborgrupo pri librodonacoj sciu.

La peton sendis Renato Corsetti

Jolie deziras korespondi

Mi estas Jolie Bazirake kaj vivas en Rutshuru, en DR Kongo. Mi naskiĝis en 2005. Mi komencis lerni Esperanton en junio 2019 de Joel Muhire en la klubo REK, Rondo Esperantista de Kiwanja kaj nun deziras bonigi mian Esperanton per korespondado.
Mi ŝatas bestojn, legi, vojaĝi, fari hejmtaskojn kaj Esperanton.
Mi volas esti korespondamikino de ĉiuj, skribu al mi: jolie.baz{ĉe}gmail.com.

Festivalo de Lingvoj

Françoise Noireau skribis en la telegramgrupo de la Esperanta Kunfarejo:

“Ne hezitu diskonigi la koncepton de Lingvo-Festivalo. Mi pretas konsili esperantistojn, kiuj interesiĝas.

Povas esti modesta duontaga festivalo en bazlernejo aŭ 1 tuttaga en vilaĝo dum lernotago (kiel la mia, malferma al la vilaĝaj klasoj) aŭ 2 taga semajnfina en pli granda urbo.”

eo.wikipedia.org/wiki/Lingva_Festivalo

Vojaĝo tra Eŭropo (Alvoko)

Saluton geamikoj, mi planas vojaĝon tra la eŭropaj landoj (EU).

Mi ŝatus pasigi po du tagojn en ĉiu ĉefurbo, pli- malpli. Mi ŝatus renkonti la lokajn esperantistojn. La celo de tiu vojaĝo estas filmi ĉion, kio okazas, babiladojn, lokajn manĝaĵojn, monumentojn, ktp. Je la fino ni kreos
filmeton kaj sendos ĝin al televidprogramoj, kies temo estas vojaĝoj.
Se ni sukcesos, se la filmeton oni montros en taŭgaj programoj, certe la reklamo pri Esperanto estos grandega.

Tro ofte en la televidprogramoj oni parolas pri Esperanto malbone (almenaŭ en la itala televido). Ni devas respondi sen kvereli, nur montrante, ke Esperanto ekzistas (ne estas mortinta lingvo), ke ĝi estas parolata ankaŭ de junuloj ktp… Ni devas prezenti Esperanton amuzmaniere.

Mi serĉas kunvojaĝantojn, eble mi havas jam unu, sed estos pli bone, se pliaj homoj partoprenos.

Mi intencas vojaĝi trajne aŭ fleksibuse.

Mi petas helpon de vi por:

⋆ Trovi malmultekostajn tranoktadojn.
⋆ Organizado de renkontiĝoj, eĉ nur trinkado en iu trinkejo.
⋆ Konsiloj por manĝi lokajn manĝaĵojn (malmultekostajn kompreneble).
⋆ Akompanado tra la urbo, por viziti la plej gravajn monumentojn ktp.

La vojaĝo en septembro-oktobro 2020 tuŝos 14 landojn: Kroation, Slovenion, Aŭstrion, Slovakion, Ĉeĥion, Germanion, Nederlandon, Belgion, Luksemburgon, Francion, Brition (se ĝi ne foriros), Irlandon, Hispanion, Portugalion kaj Italion. Ĝis nun respondis al la alvoko nur Kroatio kaj Hispanio.

Se tiu unua vojaĝo kaj filmeto sukcesos, ni planos vojaĝon tra la aliaj eŭropaj landoj por la venonta jaro. Vi povas kontakti min fejsbuke (Gian Esperantista Pfleger) aû retpoŝte: gian.pfleger(ĉe)gmail.com

Gian Pfleger

https://eo.wikipedia.org/wiki/Lucien_P%C3%A9raire