Kampanjo de Nubo.re

Johannes skribis: Nia servilo estas malrapida. Pro tio ni havas kampanjon ĝis la 28-a de februaro 2020 por kolekti sufiĉan monon por pagi por pli rapida servilo. La kosto estas 60, 90, 130 aŭ 180 eŭroj jare (ju pli kosta, des pli rapida). Ju pli ni kolektos, des pli rapidan servilon ni mendos. Vi povas doni ĉi tie: www.paypal.com/paypalme2/nubumo
Jen la sponsorlisto: nubo.re/app/forum/topic/151/niaj-sponsoroj

79a Hispana Kongreso

Hispana Esperanto-Federacio (HEF) kaj Kantabra Esperanto-Asocio (KantEA) invitas vin partopreni en la 79a Hispana Esperanto-Kongreso, okazonta de la 30a de aprilo ĝis la 4a de majo de 2020 en Comillas (Kantabrio).

Venu kaj ĝuu grandan esperantan kulturaranĝon en Hispanio. Kontaktu la LKK-on se vi deziras ankaŭ kunlabori en la organizado, kaj proponi programeron.

Svisaj Esperanto-Tagoj en Zuriko

30an de aprilo – 3a de majo 2020

Karaj geamikoj

Esperanto-Societo Zuriko en kunlaboro kun Svisa Esperanto-Societo invitos la geesperantistojn el la tuta mondo al la venontjaraj Svisaj Esperanto-Tagoj de la 30a de aprilo ĝis la 3a de majo en Zuriko en la Rösslistube de Kramerstiftung (Rösslistr. 2, 8006 Zuriko, tramo 15/7 ĝis Rösslistrasse, 10 minutoj de la ĉefstacidomo) kaj Centro Karl der Grosse (apud Grossmünster, piede 15 minutoj de la ĉefstacidomo).
Kadre de la evento okazos la ĝenerala asembleo de Svisa Esperanto-Societo sabaton la 2an de majo 2020 je la 10h00-12h00 en Kramerstube
kaj la ĝenerala asembleo de Esperanto-Societo Zuriko, la 30an de aprilo 2020 je la 18h30-19h15 en Kramerstube.

Do nepre jam rezervu la tempon de la 10an de aprilo ĝis la 3a de majo en Kramerstube kaj Karl der Grosse (sabaton la 2an de majo 14h00-22h00).

Detaloj de la programo sekvos.

Kun amikaj salutoj

Dietrich M. Weidmann

Kunprezidanto de SES kaj prezidanto de ESZ

Alvoko al pliaj kontribuoj

En la staĝo Aŭtune 2019, ĉiuj ĉambroj de la kastelo kaj de la kromdomoj estis okupitaj, de entute 71 ĉeestantoj el 6 landoj… Kaj baldaŭ, unu plia ĉambro estos alirebla, eĉ alirebla per rulseĝo konforme al la nunaj leĝoj. 

Danke al la donacoj de societanoj kaj al la senpaga laboro de sindonemaj volontuloj, progresas la konstrulaboroj. Post la necesejo en la verando alirebla per rulseĝo, René Jelenc kaj pluraj kunlaborantoj pretigas la plian ĉambron laŭ la samaj normoj. Sed ne ĉio estas farebla de volontuloj : la tegmenton de la dekstra kromdomo profesiuloj entute renovigis antaŭ kelkaj monatoj, ili renovigos tiun de la maldekstra kromdomo principe venontjare, ankaŭ akceptiĝis propono dreni la malantaŭan muron de la koncerna konstruaĵo, kaj pliaj projektoj atendas, kiel konekti niajn tubarojn al la urba kloako, plibonigi la enirvojon al la kastelo, krei du pliajn ĉambrojn alireblajn per rulseĝo kaj iam renovigi la tutan tegmenton de la kastelo mem. 

Vi povas kontribui al tiuj ĉi plibonigoj, ĉu proponante helpi en la laborado de la volontuloj, ĉu per mondonaco al la Kulturdomo, ĉu fariĝante societano de la Kulturdomo kaj aĉetante societajn partojn A kaj B. Per 16-€ pago, vi fariĝos dumviva societano de la Kulturdomo. Sed tiu ĉi societa parto A ne estis aktualigita depost la kreado de la Societo, en 1951, ĉar la franca leĝo malebligas tian aktualigon. Do ni kreis kromajn societajn partojn B, po 200 €, kaj ĉiu societano rajtas aĉeti ĝis 50 societajn partojn B. Tiuj ĉi ne donas plian voĉdonrajton, sed la sumon oni povas rehavi kaj ĉiujare ĝi provizas etan interezon. 

Se vi estas preta helpi nin ĉu per donaco, ĉu per aĉeto de societaj partoj A kaj/aŭ B, ĉu per partopreno en la konstrulaboroj, bonvolu turni vin al Bert SchumannRené Jelenc. Multan antaŭdankon pro via kontribuo!
Alvoko: gresillon.org/donaco

Esperanto bezonas Unuiĝintajn Naciojn, sed Unuiĝintaj Nacioj bezonas esperantistojn

Karaj esperantistoj, la estraro de UEA faras apartajn provojn por igi la traktadon de la kongresa temo en la venonta UK en Montrealo aparte alloga. Ni kontribuu al iliaj klopodoj per vastigo de la temo al la tuta movado, ankaŭ al tiuj, kiuj ne iros al Montrealo. Jam estas tempo komenci nun dum la zamenhofaj festoj en viaj kluboj. Bonvolu legi la ĉi-kunan artikolon en la decembra revuo kaj inter unu dolĉaĵo kaj la alia dum la venonta zamenhofa festo, enkonduku la temon, parolu pri la 160-a datreveno de la naskiĝo de Zamenhof, sed ankaŭ pri homaj rajtoj, lingvaj rajtoj kaj pri Esperanto kiel lingva rajto de la homaro. Ĉiu helpo estas bonvena. Reaperigo de la artikolo en paperaj kaj retaj revuoj estas aparte dankata. Vi vidis, ke la oficejo de uea ĉe UN jam komencis starigi teĥnikajn rimedojn pri ĉi tiu temo. Ni kunlaboru kun ili.

Amike

Renato

Ĉu vi volas esti kunhelpanto de Nubo?

Nubo serĉas oficialajn kunhelpantojn. Kunhelpantoj helpas vigligi Nubo-n per skribado en grupoj, la forumo, per komentoj ktp. Kaj krome per sciigi aliuloj pri la retejo, en aliaj lokoj kiel Fejsbuko, Instagramo, esperantaj renkontiĝoj ktp. Se vi volas esti oficiala kunhelpanto, bonvolu mesaĝi Nubo Nubumas por scii pli.

Volontuloj kaj specialistoj serĉataj

Ĉu vi eble estonte kunkonstruos aŭ dum kelksemajna  resp. kelkmonta restado?  
Ĉu vi kapablas okupiĝi pri interkulturaj projektoj?
Ĉu vi povus helpi kiel asistanto aŭ sekretario?
Ĉu vi povas labori por serĉado de subvenciantoj, financado?
Ĉu vi kapablas gvidi kaj prizorgi arkivon?
Ĉu vi kapblas gvidi elstaran Esperanto-bibliotekon?

Bonvolu sendi vian proponon al Interkultura Centro Herzberg.

Esperanto-urbo.de