Vakcino kontraŭ falsaj novaĵoj: partoprenu en esploro

Herman skribis “Informcele – Por laŭeble vaste diskonigi kaj pli grave partopreni en la ludo.
Jen partoj de la aldonita artikolo. Antaŭdankon.”

Dubo, malfido, polusigo.
La socio suferas de miskomunikado kaj miskompreno. Unu el niaj celoj kiel esperantistoj estas malpolusigo kaj plibonigo de komunikado. Sed kiam homoj, esperantistoj eĉ, komencas diri ke aliaj homoj komunikas falsajn novaĵojn, kaj debatoj regataj de emocioj komenciĝas, la Skatolo de Pandora malfermiĝas. Ĉu la faktoj ankoraŭ gravas en la fino, aŭ ĉu ni vivas en epoko de relativismo, en kiu la plej bona oratoro kun la plej multe da amikoj ĉiam venkas?  

Misinformado, la disvastigo de malveraj aŭ torditaj informoj, estas problemo, kiu ankaŭ kaptis la atenton de Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko (por enkonduko, vidu la Unesko-Kurieron pri la temo ĉi tie: https://en.unesco.org/sites/default/files/2017-2-esperan­to-3.pdf ).
(…)
Tamen, scienca esploro montras, ke kiam ni testas homojn, kiuj pensas tiel, per bone elektitaj falsaj novaĵoj kaj veraj novaĵoj, oni ne bone kapablas distingi. Do, kion ni faru?
(…)
Pluraj pensas, ke kiam oni povas sukcese malpravigi la falsajn novaĵojn, homoj ŝanĝas sian opinion kaj sekve ne plu estas influataj de tiaj falsaj novaĵoj. Bedaŭrinde, esploro montras, ke tio kutime ne bone funkcias, kaj eĉ se oni sukcese malpravigis mesaĝon, la mesaĝo ankoraŭ influas nin.
(…)
Tamen, ni havu la esperon. Esploristoj sukcese provas krei psikologian vakcinon kontraŭ falsaj novaĵoj
(…)
Pli specife, ni kreis edukan ludon, kiu instruas kiel influo funkcias, kaj kiom facile eblas krei falsajn novaĵojn. La ludo, kiu estis kreita de esploristoj ĉe la Universitato de Kembriĝo,
(…)
En la ludo, vi lernas pri dispolusigo, trolado, misuzo de emocioj, ŝtelo de identeco, misfamigo kaj komplotteorioj. La unuaj studoj en nia esplorgrupo montras ke post ludado, vi pli bone distingas inter veraj kaj malveraj novaĵoj. Ni do trovas la unuan signon, pri tio ke la vakcino funkcias.
(…)
Tamen, samkiel multe da esploro, la testpubliko venis ĉefe el landoj kun la angla kiel unua lingvo, kaj do restas la demando: ĉu la vakcino funkcias tutmonde kaj plurkulture? Por trovi respondon al tiu demando, mi proponis en la Universitato de Kembriĝo fari plurkulturan studon pri nia vakcino, en kiu ni komparas ĝian efikecon en pluraj landoj. Pli specife, ni ricevis la permeson traduki la ludon al Esperanto, kaj gvidi la studon. Nun, kun plezuro mi anoncas al vi la Esperantan version de la vakcino: www.misinformado.net.

Nun restas unu plia tasko: disvastigi. Ni havas la eblon por publikigi altnivelan studon ĉe la Universitato de Kembriĝo, en kiu Esperanto havas gravan rolon. Sed por tion atingi, ni bezonas sufiĉe multnombran kaj sufiĉe diversan partoprenantaron.  En la ludo vi havas la elekton por partopreni en la studo, kaj vi devas fari tion komence kaj fine de la ludo. Se unu el la du mankas, la tuta partopreno de tiu homo perdiĝas, do tre gravas fari la tuton.
Ni montris la unuan version de Misinformado dum la Unesko-Forumo pri Scienco en Moskvo (novembro 2018), kiu donis bonegajn impresojn. Reprezentantoj laŭdis la fakton, ke ni uzas Esperanton por tiaj gravaj temoj. Ni poste oficiale lanĉis en decembro 2018 kaj prezentis Misinformadon dum la Esperanto-konferencoj Luminesk’ (Germanio) kaj JES (Germanio).  

Tamen be­daŭrinde, malgraŭ la fakto, ke ĉio bezonas nur 15-20 minutojn, ĝis nun nur 33 homoj plenigis ĝin kun partopreno en la studo. Pli specife, 20 el Eŭropo, 7 el la Amerikoj, 0 el Afriko kaj 6 el Azio. Mi bezonas almenaŭ po 100 personoj (100 el Azio, 100 el la Amerikoj, 100 el Afriko, 100 el Eŭropo), kaj plej prefere en ĝi partoprenu homoj, kiuj ne scipovas la anglan aŭ venas el malriĉaj regionoj.  

Mi do petas vin: uzu la ludon en viaj Esperanto-lecionoj, iru al viaj lo­kaj kluboj, komuniku al la Afrikaj kaj Aziaj kluboj, kaj plu. Plie, se vi estas en grupo, mi tre aprezus, se vi prenus foton de tiu grupo post la kompletigo de la ludo kaj partopreno en la studo. Estus bonege montri kiom diversa Esperantujo estas, kaj mi povos tiam montri la plurkulturecon de nia partoprenantaro al povaj homoj en Kembriĝo.Ankaŭ poste, kiam mi prezentos la rezultojn ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko, kie mi planas prezenti la studon, se ni atingos la bezonatan kvanton. Vi povas sendi la fotojn al mail@rakoen.be aŭ sendi Twitter pepon al @RakoenMaertens. Mi esperas, ke julie ni havos la bezonatan partoprenantaron, por ke mi povu prezenti al vi la rezultojn en scienca prelego dum la UK en Lahtio.

Legu la artikolon el “Esperanto”

ĝemelaj urboj

Saluton,

Mi estas komisiito pri ĝemelaj urboj por UEA kaj Esperanto France kaj prizorgas, kiel kutime, la organizadon de fotoekspozicio pri ĝemelaj urboj de Lathi (Finnlando).

Ĉu vi povas sendi aŭ sendigi al mi 3 fotojn el la diversaj urboj ĝemelitaj kun Lathi:
Akureyri – Islando
Deyang – Ĉinio
Garmisch-Partenkirchen – Germanio
Kaluga – Ruslando
Narva – Estonio
Norberg – Svedio
Pécs – Hungario
Randers – Danio
Suhl – Germanio
Tamsalu – Estonio
Västerås – Svedio
Wuxi – Ĉinio
Zaporožje – Ukrainio
Ålesund – Norvegio

Fotoj sufiĉe bonkvalitaj por ke ili povu esti presitaj far la LKK de la venonta UK.

Antaŭdankon por via helpo!

Amike,

Raymonde Coquisart
Komisiito pri ĝemelaj urboj

reprezenti Esperanton ĉe UN

Francesco Maurelli:

Karaj amikoj,

Komence de aprilo ekos en Novjorko la 8a EKOSOK Junulara Forumo ĉe Unuiĝintaj Nacioj.

Jam de kvar jaroj TEJO aktive partoprenas en ĝi, kaj kontribuas en la rilatoj kun UN kaj en la gvidado de IKRJO – kunordigorgano por regionkontinentaj junularaj platformoj kaj por tutmondaj junularaj organizaĵoj.

Ĉi jare estos aparta jaro: TEJO ne nur partoprenos en la forumo, sed la ĉefparolanto por la junularo dum la Fermo de la Forumo estos Rakoen Maertens. Tio estas tre grava rekono por nia movado, por la agado de TEJO ĉe Unuiĝintaj Nacioj, kaj por la kvalito de niaj aktivuloj.

Ankaŭ pro tiu kialo, ĉi jare la planata ĉeesto de TEJO ĉe UN Novjorko estos pli ampleksa ol en aliaj jaroj, kaj en la forumo partoprenos pluraj “verdaj” junuloj el Eŭropo kaj Ameriko, eĉ el adoleska aĝo. Entute sep homoj planas partopreni!

Novjorko estas tamen bedaŭrinde tre kosta urbo. Ni strebas minimumigi la kostojn kiom eble plej multe, ni luis komunan Airbnb-apartamenton por ĉiuj ekzemple (kaj ja sufiĉe for de UN, por ŝpari monon), sed ni ja vere bezonus ioman subtenon por certiĝi la partoprenon de ĉiuj kiuj vere interesiĝas. Ĉiuj konscias ke elspezoj estas pagendaj persone, sed vere gravus montri ke la esperantistaro forte subtenas la agadon ĉe eksteraj rilatoj – unu el la ĉefaj ekzistokialoj de ombrelaj asocioj kiel UEA kaj TEJO.

Eĉ se ni povos ekzemple nur oferti komunan manĝon al ĉiuj, tio estos malgranda sed signifoplena signo je konekto kun la pli granda komunumo..

Estas ĵus konfirmite ke la Ĝenerala Sekretario de UN partoprenos en la Ferma Ceremonio de la Forumo – ĝuste kiam Rakoen alparolos la ĉeestantojn. Estus vere bele tiam havi bonan Esperanto-delegacion.

Se vi povas iel kontribui – eĉ per malgranda donaco – bonvolu konsideri! En tiu ĉi paĝo https://www.tejo.org/partoprenu/subtenu/  vi povas trovi la diversajn pagmanierojn. Pago per banka ĝiro estas ĝenerale preferata por SEPA-landoj por ne ŝarĝi la jam tro okupitan oficejon, sed ĝiroj tra UEA-kontoj ankaŭ estas bonvenaj (konto: tejker). En la priskribo, bv. mencii “UN 2019”.

Al ĉiuj donacoj je almenaŭ 50 EUR ni ankaŭ sendos senpage TEJO-medalon kun la papago Pepo; la medalojn ni pretigis okaze de la 80-jariĝo de TEJO.

Ĝin ricevos ankaŭ ĉiuj novaj patronoj – do se vi ne jam estas Patrono de TEJO, tiu ankaŭ estas tute bona maniero por subteni la junularon!

Koran dankon pro helpi reprezenti Esperanton ĉe UN!