Traduki por lingvaj rajtoj

Renato Corsetti atentigas, ke ankaŭ la 21-an de februaro 2020 okazos la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. La organizo www.linguistic-rights.org denove eldonos afiŝojn en naciaj lingvoj por atentigi pri la afero. Kelkaj jam estas pretaj, pluraj ankoraŭ atendas tradukon. Jen ligilo al la listo de ekzistantaj kaj tradukendaj afiŝoj: linguistic-rights.org/21-02-2020/

Jen ligilo al la traduka laborfolio kun adresoj kien sendi vian tradukaĵon.

Itala Kongreso de Esperanto

Asissi, 22–29-a de aŭgusto 2020

Seminarioj dum la 87-a itala kongreso de Esperanto kongreso.esperanto.it

Ekzistas pluraj modernaj komunikiloj, sed ĉu ankoraŭ gravas interpersona komunikado? Venu al Assisi, kie Duncan Charters, prezidanto de UEA, gvidos kvartagan seminarion, kiu pritraktos: Komunikado: interpersona, informa, transkultura, konfliktsolva.

Alian interesan temon proponas, per dua seminario, Renato Corsetti, eksa prezidanto de UEA, kiu pritraktos la temon: “Sankta Francisko kaj la lupo: paco kaj milito en la nuna mondo”.

Aliĝi kaj trovi pliajn informojn pri la kongreso eblas ĉe kongreso.esperanto.it.

La Esperanto-Stacio

La Esperanto-Stacio estas internacia renkontiĝejo en eksa stacidomo en la vilaĝo Halbe, 30 minutojn sude de Berlino, Germanio.
Dum la aktivaĵoj kaj eventoj oni kune lernas en amika kaj internacia etoso.
Grupoj kaj partoprenantoj en eventoj povas malmultekoste tranokti en la Esperanto-Stacio. 
www.facebook.com/esperantostacioesperantostacio.wordpress.comProgramo 2020

Esperanto-Stacio Halbe, Germanio

Nacilingvaj tradukoj bezonataj

Zlatko Tišljar komunikis en Eŭorpa Bulteno n-ro 196, oktobro 2019:
La fina raporto pri “Multlingva akcelilo” devas esti liverata al eŭropaj pritaksantoj ĝis la fino de februaro, verŝajne ankaŭ la tuta portalo estos preta en februaro, kiam ĉiuj en EU povos uzi ĝin, se ili konas almenaŭ iun el la 6 naciaj lingvoj, Esperanton kaj la anglan.

Oni diskutis ankaŭ pri la publika disvastigo de la projekto kaj konstatis ke la E-publiko estas bone informita, sed la neesperantistaj geinstruistoj kaj lernejoj ne. Mi ankaŭ nun invitas la esperantistojn, kiuj pretas traduki E-arikolojn aŭ verki la proprajn artikolojn en siaj naciaj lingvoj por lokaj lernejaj instancoj kaj instruistaj publikaĵoj. Kiam aperos publike la portalo, oni povos nacilingve informi ĝeneralajn publik-rimedojn. La celo estas, ke laŭeble multaj instruistaj organizaĵoj, ministerioj pri edukado kaj lernejoj eksciu pri ekzisto de tiu ĉi unika lernobjekto, tuj uzebla, por rapidigi lernadon de kompikaj naciaj fremdlingvoj.
www.europo.eu/en/documentloader.php?id=504&filename=eb-196-2019-10.pdf

Kampanjo de Nubo.re

Johannes skribis: Nia servilo estas malrapida. Pro tio ni havas kampanjon ĝis la 28-a de februaro 2020 por kolekti sufiĉan monon por pagi por pli rapida servilo. La kosto estas 60, 90, 130 aŭ 180 eŭroj jare (ju pli kosta, des pli rapida). Ju pli ni kolektos, des pli rapidan servilon ni mendos. Vi povas doni ĉi tie: www.paypal.com/paypalme2/nubumo
Jen la sponsorlisto: nubo.re/app/forum/topic/151/niaj-sponsoroj