Ni rigardu la mondon alimaniere

Herman: Dominique C., Esperanto-parolanto, regule faras liston de artikoloj tradukitaj en la francan sur Médiapart, franca novaĵinformejo, sed li bedaŭras ke li ne trovis kunlaborantojn. Dividi informojn inter Francoj kaj parolantoj de esperanto el ĉie, tio estas la celo de tiu-ĉi eldono, kiu proponos dulingvajn artikolojn. Francoj proponu tradukojn de artikoloj publikigitaj en la franca, kaj (malpli ofte sed tiom interese), parolantoj de esperanto riĉigos la franclingvan legantaron per sia vidmaniero kaj sia analizo pri kio okazas ĉe ili. blogs.mediapart.fr/edition/informations-bilingues-francais-esperanto

PRINTEMPaS: intensivaj kursoj kaj ekzamenoj 2019

Saluton,
La aliĝoj por nia intensiva E-staĝo PRINTEMPaS komenciĝis en gresillon.org/printempo. Ni revidos la talentajn instruistojn Pŝemek, Christophe kaj Marion. Krome, la vetero estos certe agrabla ĉar la staĝo okazos aprilfine ĝis majkomence!
Mi sendis leteron (poŝtan) al la E-instruistoj en Francujo (kies adreson mi havas!) proponante aĉetokuponon de 30€ en nia “libro-servo” (gresillon.org/libroservo) kontraŭ aliĝo de 2 lernantoj al PRINTEMPaS en 2019.
Se via instruisto ne ricevis tiun leteron, do petu lin sendi al mi sian POŜTAN adreson.
Pensu aliĝi nun por esti certa ke la petita ĉambro estos disponibla!
Olivier Buisson gvidos internacian grupon de migremuloj e-istaj dum nia staĝo. Via partnero ne deziranta ĉeesti E-kurson povus do akompani vin por profiti tiun aktivaĵon paralele al la staĝo PRINTEMPaS. Vidu tiun paĝon.
Mi antaŭĝojas partigi tiun semajnon kun vi kaj atendas viajn aliĝojn en gresillon.org/aligho
Korege
Ĵanik HUET-ŜUMAN

Greziljono, Francio

Registrado de Artikolo de la UDHR

UN invitas vin fari videon, legante artikolon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kaj sendi ĝin al ili, por inkluziviĝi en ilia YouTube-kanalo.

Origine en google+ aldonite de Jon Lichty
Ĉu vi ŝatas fari videojn en Esperanto? Jen oportuno. La UN invitas vin fari videon, legante artikolon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kaj sendi ĝin al ili, por inkluziviĝi en ilia YouTube-kanalo:
www.youtube.com/channel/UCyo_Sh4coDITcZf_BUz1p-Q

Sendu vian videon al udhr.video<ĉe>gmail.com.

Ligo al la Esperant-lingva versio de la Deklaracio estas en la komentoj. Trovu pliajn gravajn detalojn ĉe: www.un.org/udhr-video/

Bonvolu aldoni vian nomon al la listo ĉi tie, por eviti, ke ĉiu legu la saman artikolon: docs.google.com/spreadsheets/d/1w6iVunnMag8AiVYy-GIcT2btrMYiO1rxcdjddRmHVpM/edit?usp=sharing

Prelegoj de Sabine Fiedler ĉe ESPERANTO HAMBURG e.V.

Ĵaŭdo 14.03.2019 Prelego de prof-ro dr-o Sabine Fiedler: Esperanto – novaj esploroj pri lingvouzo kaj parolkomunumo
La prelego donas superrigardon pri rezultoj de esplorprojekto pri la nuna uzo de la planlingvo. Ĝi prilumas Esperanto-komunikadon en plej diversaj situacioj (kiel ekz. ĉiutaga konversacio, sciencaj prelegoj, debatoj). Ĉefaj temoj de la prelegoj estas la rolo de humuro en Esperanto-komunikado kaj la pluevoluo de la lingvo.
Sabine Fiedler estas lingvisto en la Universitato de Leipzig, kie ŝi doktoriĝis pri la angla lingvo kaj habilitiĝis en Ĝenerala Lingvistiko per studo pri la frazeologio en planlingvoj (speciale Esperanto). Ŝiaj ĉefaj esplortemoj estas frazeologio, interlingvistiko (esperantologio), lingvafrankaoj kaj komiksoj.
Renkontiĝejo estos la salono 1/2 en Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg. Senkosta eniro.

Anonco de Ralph Glomp, Hamburg, Germanio, pliaj detaloj: onedrive.live.com

Plantado de arboj

Sendu ret-mesaĝon aŭ paperan leteron al la nacia komisiono de Unesko en via lando petante, ke Unesko tutmonde stimulu plantadon de arboj far infanoj, ĉar temas pri tre grava eduka kaj socia aktivaĵo, ege necesa nuntempe. Interalie vi povas mencii ke tia aktivaĵo estas tre valora el eduka kaj socia vidpunktoj, kaj resumas en si mem multajn principojn, kiuj inspiras la laboron de Unesco.

www.unuinfanounuarbo.org