Elstarigita

Saluton, kunfaremulo!

Esperanta Kunfarejo

Bonvenon al la Esperanta Kunfarejo. Tio ne nur estas listo de anoncetoj por kunfarado. Vi estas invitita fosi pri eblecoj kunfari. Ne temas pri aferoj, kiuj estis, sed pri komunaj aferoj, kiuj estas, estos kaj estu.

Por serĉkadreto vidu sube.

Eblas aboni la blogon por esti informita kiam ekestas nova afiŝo, mem enmeti afiŝon au peti afiŝon de administranto. Bonvolu skribi mesaĝon. Frank Merla malfermis telegram-grupon. Unuopaj anoncetoj aperas ankaŭ en soc.culture.esperanto · nubo.re · linkedin.com · twitter.com · esperanto.masto.host · xing.com

Okaze de plaĉo ne forgesu instigi viajn konatojn kunfari en la kunfarejo. Tio jam estus kunfaro en/por ni en la Esperanta Kunfarejo!

Legu pli

Esperanto por komencintoj

Kvinpetalo proponas staĝojn de diversaj niveloj

24-a ĝis 28-a de februaro 2020

Praktikado de la lingvo plurnivela

La kurso koncernas komencintojn kaj progresantojn… Studado en etaj grupoj, adaptita pedagogio, familieca etoso.

Catherine Kremer, profesia ĉiĉeronino, zorgos pri la paroliga kurso: La de ŝi plej ŝatata temo por paroligi homojn estas “turismo”.

Venu kaj kunportu anekdotojn aŭ legendojn rilate vian regionon. Aldone, se vi posedas malnovajn dokumentojn rilate viajn praulojn, familianojn, ekz. fotojn, ne hezitu kunporti ilin : ni organizos laborgrupetojn ĉirkaŭ tiuj temoj.

Trianivelaj studoj

Al tiuj, kiuj jam iom regas la lingvon, ni proponas iom da enprofundiĝo en la kulturo esperanta. Temas pri la studprogramo de la triagrada ekzameno “Atesto pri Supera Lernado” de Franca Esperanto-Instituto. Dum kvin tagoj ni iom studos la librojn preskribitajn por tiu ekzameno kaj faros aliajn lingvajn ekzercojn. Kaj la tuto estos certe interesa ankaŭ por tiuj, kiuj ne celas al la ekzameno, sed deziras plibonigi sian praktikon de la lingvo kaj vastigi sian konon de la Esperanto-kulturo.

Vojaĝo tra Eŭropo (Alvoko)

Saluton geamikoj, mi planas vojaĝon tra la eŭropaj landoj (EU).

Mi ŝatus pasigi po du tagojn en ĉiu ĉefurbo, pli- malpli. Mi ŝatus renkonti la lokajn esperantistojn. La celo de tiu vojaĝo estas filmi ĉion, kio okazas, babiladojn, lokajn manĝaĵojn, monumentojn, ktp. Je la fino ni kreos
filmeton kaj sendos ĝin al televidprogramoj, kies temo estas vojaĝoj.
Se ni sukcesos, se la filmeton oni montros en taŭgaj programoj, certe la reklamo pri Esperanto estos grandega.

Tro ofte en la televidprogramoj oni parolas pri Esperanto malbone (almenaŭ en la itala televido). Ni devas respondi sen kvereli, nur montrante, ke Esperanto ekzistas (ne estas mortinta lingvo), ke ĝi estas parolata ankaŭ de junuloj ktp… Ni devas prezenti Esperanton amuzmaniere.

Mi serĉas kunvojaĝantojn, eble mi havas jam unu, sed estos pli bone, se pliaj homoj partoprenos.

Mi intencas vojaĝi trajne aŭ fleksibuse.

Mi petas helpon de vi por:

⋆ Trovi malmultekostajn tranoktadojn.
⋆ Organizado de renkontiĝoj, eĉ nur trinkado en iu trinkejo.
⋆ Konsiloj por manĝi lokajn manĝaĵojn (malmultekostajn kompreneble).
⋆ Akompanado tra la urbo, por viziti la plej gravajn monumentojn ktp.

La vojaĝo en septembro-oktobro 2020 tuŝos 14 landojn: Kroation, Slovenion, Aŭstrion, Slovakion, Ĉeĥion, Germanion, Nederlandon, Belgion, Luksemburgon, Francion, Brition (se ĝi ne foriros), Irlandon, Hispanion, Portugalion kaj Italion. Ĝis nun respondis al la alvoko nur Kroatio kaj Hispanio.

Se tiu unua vojaĝo kaj filmeto sukcesos, ni planos vojaĝon tra la aliaj eŭropaj landoj por la venonta jaro. Vi povas kontakti min fejsbuke (Gian Esperantista Pfleger) aû retpoŝte: gian.pfleger(ĉe)gmail.com

Gian Pfleger

https://eo.wikipedia.org/wiki/Lucien_P%C3%A9raire

Serĉi kunfarulon por lerni lingvon

呼格吉勒图 skribis la 23-an de oktobro 2018 en Lernu.net: “Mi ankaŭ volas partopreni por plibonigi mian Esperanton!
Eĉ la lingvo tiel facila kiel Esperanto estas malfacila por mi, kies denaska lingvo ne estas unu el la eŭroplingvoj!
Mia denasklingvo estas la ĉina.
Esperas amikiĝi kun iu ajn kiu amas lerni Esperanton kaj lingvojn!
retpoŝtadreso: qoysiletu1989(ĉe)outlook.com”

La 8-an de februaro 2020 mi ricevis retleteron de z xl: “Saluton estimata(j),  Estas la unua fojo por mi provi uzi la reton kaj mi ne scias kiel afiŝi anonceton ĉi tie. Mi estas ĉina esperantlernanto, kaj mi volas serĉi samideanon kiu povas helpi min lerni la germanan lingvon. Kaj mi ankaŭ povas helpi onin lerni la ĉinan lingvon, se li aŭ ŝi volas. Ni povus reciproke helpi unu la alian.
Kore dankon, Ĝis, Ŝuelej el Ĉinio.”

8-a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA 2020)

18-a ĝis 23-a de oktobro 2020 (dimanĉe – vendrede)
en la regiono ‚Wendland‘ apud Elbe, Germanio

AliĝiloProgramo kun aliĝilo en pdf-formato por printi kaj sendi poŝte ⋆ Kostoj ĝis 2020-03-31: 320 €, ĝis 2020-06-30: 340 €, 2020-07-01
ĝis 2020-09-15: 360 €

Programo

Ĉiutagaj migradoj en la regiono: laŭlonge de la rivero Elbe, al Hitzacker, Göhrde-arbaro, naturriĉa monteto Höhbeck, cirkle konstruitaj vilaĝetoj („Rundlingsdörfer“).

Detala programo (en la germana): www.esperanto.de/ema
La programo estas provizora kiel dum ĉiu migrado, dependas de la aktuala vetero kaj de maldensa publika transporto. Ne estos aparta vespera programo. Kiu el la partoprenontoj ŝatus oferti programeron, bv. informi la organizanton.

Necesa sporteca kapablo

Ĉiutage ni migros ĉ. de la 9-a ĝis la 17-a horo (inkluzive paŭzojn). Oni devus esti kapabla, iri distancon de maks. 15 km. Ne estos grandaj altodiferencoj.

Transportoj

Se iel eble kaj konvene, ni uzos publikajn trafikilojn.
La publika trafiksistemo estas maldensa. Do, se estos sufiĉe da aŭtomobiloj, laŭ interkonsento ni foje veturos aŭte.

Svisa Esperanto-Etfilmkonkurso 2020

„Unueco en diverseco“ sub la aŭspicio de Svisa Esperanto-Societo. Aliĝu nun kaj submetu vian filmon: esperanto.ch/etfilmkonkurso
Limdato por alsendo de la filmkontribuoj: 20a de aprilo 2020
Finalo kaj premiatribuado: 2an de majo 2020

En la konkurso rajtas partopreni filmistoj el la tuta mondo. La filmoj devas esti parolataj en Esperanto aŭ havi subtitolojn en Esperanto.

Disvastigu tiun-ĉi informon kaj mem partoprenu, kaj notu la datojn de la Svisaj Esperanto-Tagoj 30an de aprilo ĝis 3a de majo 2020 en Zuriko!

Samtempe mi alvokas vin kontakti min sub ses-informas(ĉe)esperanto.ch, se vi pretas kontribui ion al la programo de la Svisaj Esperanto-Tagoj en Zuriko!

Kun amikaj salutoj
Dietrich M. Weidmann, kunprezidanto de Svisa Esperanto-Societo

PS: SES serĉas homojn, kiuj pretas traduki la tekstojn de la retpaĝo por la etfilmkonkurso al la franca kaj eventuale al la angla. Se vi pretas, anoncu vian al ses-informas(ĉe)esperanto.ch
Dankon por via subteno!!!

AVE – Agado Por kaj Per Esperanto por subteni daŭripovan evoluon

UN lanĉis la 17 Celojn de Daurigebla Evoluo ĝis 2030 (CDE/ en: sustainable development goals, SDG).
AVE enkadre de la Esperanto-Movado pretas kunlabori rilate edukadon kaj daŭripovon:

  • informi pri Esperanto al ekologiemuloj;
  • agadi Por-Esperanto en t.n. evoluiĝantaj landoj;
  • agadi Per-Esperanto subteni evoluon ĝenerale.

AVE ne estas formala asocio; ni kunlaboras kun aliaj organizaĵoj ke donacintoj ricevos oficialan kvitancon.

Legu pli: www.verduloj.org/Per-Esperanto-Agado.pdf